TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist! TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist! TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist! TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist!

Vegg, gulv og tak?

Gjør det enkelt med elementer fra LSE Byggesystemer!

Veggelement fra Lindal Smith Elementer

Veggelementer

LSE Byggesystemer leverer mange typer veggelementer, og til nesten alle typer bygg. Vi tilbyr et stort spekter av fasadekledninger, og kan levere med integrerte energiløsninger som for eksempel solcellepanel.

Gulvelement, bjelkelagselement, fra Lindal Smith Elementer

Gulvelementer

Bjelkelags elementer kan brukes i mange typer bygg, og tilpasses mange behov. Vi leverer bjelkelag ferdig med sponplater. Vi kan også levere med forboring til ventilasjon og andre tekniske gjennomføringer.

Takelement, luftet tak for takstein, fra Lindal Smith Elementer

Takelementer

Takelementer for skråtak leveres som isolerte, luftede konstruksjoner. De kan leveres klar for takstein og papp, eller ferdig med Protan slik at det kun er skjøtene igjen å sveise når elementet er levert på byggeplass.

  • Se video (den er uten lyd): https://youtu.be/XrkwnJrAmJ4 Med precut fra LSE Byggesystemer og et godt samarbeid med Bygger’n Eid, gikk jobben med å sette opp denne hytta på Iglandet i Bremanger effektivt og lett. Det er Bremanger Bygg As som setter opp hytta. Jobben startet......

  • LSE Byggesystemer er en godkjent lærebedrift, og ønsker nå flere lærlinger til sine fabrikker rundt om i landet. – Vi ønsker å være med på å forme morgendagens fagarbeidere ved å tilby lærlingplass. Det er en fin måte å rekruttere nye arbeidstakere på, og det......