TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist! TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist! TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist! TREBYGG FRA LSE BYGGESYSTEMER Enklere, raskere og mer presist!

Vegg, gulv og tak?

Gjør det enkelt med elementer fra LSE Byggesystemer!

Veggelement fra Lindal Smith Elementer

Veggelementer

LSE Byggesystemer leverer mange typer veggelementer, og til nesten alle typer bygg. Vi tilbyr et stort spekter av fasadekledninger, og kan levere med integrerte energiløsninger som for eksempel solcellepanel.

Gulvelement, bjelkelagselement, fra Lindal Smith Elementer

Gulvelementer

Bjelkelags elementer kan brukes i mange typer bygg, og tilpasses mange behov. Vi leverer bjelkelag ferdig med sponplater. Vi kan også levere med forboring til ventilasjon og andre tekniske gjennomføringer.

Takelement, luftet tak for takstein, fra Lindal Smith Elementer

Takelementer

Takelementer for skråtak leveres som isolerte, luftede konstruksjoner. De kan leveres klar for takstein og papp, eller ferdig med Protan slik at det kun er skjøtene igjen å sveise når elementet er levert på byggeplass.

  • I samarbeid med Bygger’n Kristiansund har LSE bidratt med elementer til dette flotte prosjektet på Stena Recycling i Kristiansund. Stena Recycling har filialer over hele landet, der de mottar, sorterer og resirkulerer jern, metaller, farlig avfall, elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) og andre avfallstyper. Vi......

  • Til skolestart 2024 møter 500 barn opp til en splitter ny barneskole på Lund i Kristiansand. Veidekke er totalentreprenør på byggeprosjektet, og har inngått en avtale med LSE Byggesystemer om komplett levering og montering av prefabrikkerte ytterveggselementer i bindingsverk. Elementene kommer ferdig kledd med trekledning......