LSE Byggesystemer leverer ferdige veggelementer i tre til nesten alle typer bygg

Vi tilbyr et stort spekter av fasadekledninger, og kan levere med integrerte energiløsninger som for eksempel solcellepanel.

Veggelementer

Yttervegger kan brukes i de aller fleste bygg. De kan benyttes som bærekonstruksjon i bygg inntil fire etasjer. Leveres mest mulig komplette etter de standarder og dimensjoner som det enkelte prosjekt krever.

 

Under kledning leveres lekter, sløyfer, vindtett, GU gips/asfaltplate, bindingsverk, isolasjon, plastfolie og til slutt påforing. Vinduer og dører kommer ferdig belistet og tettet utvendig.

 

Kan leveres med alle typer stående eller liggende kledning. Vi har også mulighet til å levere yttervegger med et stort utvalg av fasadeplater og underlag for puss.

 

Vi kan levere vegger med integrerte solcellepanel og ventilasjonsanlegg.

 

Det er en fordel at vi legger gjennomføringer for elektro, ventilasjon og VVS i fabrikken. Dette for å unngå punktering av plast og vindsperre på byggeplassen.

Veggelement fra Lindal Smith Elementer

Gavler

Ferdigproduserte gavler har samme oppbygging som ytterveggene. De blir prosjektert og tilpasset takstoler. Eventuelt tilhørende gesimskasse kan lages på fabrikken og blir sendt til byggeplass for montering.

Veggelement, ferdigproduserte gavler, fra Lindal Smith Elementer

Innfyllingselementer

Innfyllingselementer benyttes der det er brukt betong og stål som bærekonstruksjon og man ønsker en trefasade eller innslag av tre.

 

Disse elementene kan enten felles inn i bærekonstruksjonen eller festes på utsiden.

 

Brukes ofte til større bygg som skole, leilighetsbygg eller andre næringsbygg eller offentlige bygg.

Veggelement, innfyllingselement, fra Lindal Smith Elementer

Forblendingselementer

Forblendingselementer brukes ved fasaderenovering, eller utenpå betongvegg der man har behov for isolasjon og ytterkledning.

 

Ved renovering av fasaden vil bygget både bli etterisolert og mer energieffektivt, samtidig som det moderniseres.

 

Forblendingselementer gir et tett bygg etter dagens krav. For å sikre et godt inneklima kan vi integrere nye ventilasjonskanaler i disse elementene.

Veggelement, forblendingselement, fra Lindal Smith Elementer

Brann- og lydveggselementer

Benyttes som leilighetsskille for å ivareta lyd- og brannkrav.

Veggelement, brann- og lydveggselement, fra Lindal Smith Elementer