LSE Byggesystemer leverer takelementer for luftet tak og kompakttak

Takelementene kan leveres klar for takstein og papp, eller ferdig med Protan slik at det kun er skjøtene igjen å sveise når elementet er levert på byggeplass. Utsparinger for pipe og takvindu leveres ferdig. Løsninger for gesimser og utstikk klargjøres i fabrikk.

Luftet tak for takstein

Kan benyttes til alle typer skråtak. Leveres klargjort for de fleste typer takstein.

Takelement, luftet tak for takstein, fra Lindal Smith Elementer

Luftet tak for papp

Kan benyttes til alle typer skråtak. Leveres klargjort for papp eller ferdig med protan.

Takelement, luftet tak for papp, fra Lindal Smith Elementer

Kompakttak

Benyttes ved flate takkonstruksjoner. Leveres klargjort for fallisolasjon og tekking.

Takelement, kompakttak fra Lindal Smith Elementer