Stort oppmøte under åpen dag på Kvam

Stort oppmøte under åpen dag på Kvam

I forbindelse med LSEs oppstart av elementfabrikk på Kvam, arrangerte vi torsdag åpen dag med både lokalt næringsliv og potensielle arbeidstakere til stede.

Vi gleder oss over det store oppmøtet og godt engasjement.
Dette blir spennende!