Category
Næringsbygg

YX Brokelandsheia

Ny bensinstasjon på totalt 385,2m2 BTA  på Brokelandsheia, Gjerstad kommune. Leveranse til totalentreprenør Lindal Hus.

Ferdig juni 2016